Alex Allersma

Alex Allersma

Alexander Allersma is een realist.

Het blijkt uit de keuze van zijn specialiteit, het strafrecht. Toen hij na zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen bij een advocatenkantoor aan de slag ging, kreeg hij een zaak toegewezen waar hij eigenlijk geen trek in had. Hij hoorde waar de zaak over ging en had zijn oordeel al klaar. Nadat hij het dossier en het hele verhaal had bestudeerd, dacht hij er al heel anders over. En toen hij hoorde dat de rechter volledig mee ging in zijn betoog, was hij om. Achter elke daad zit een verhaal, en het is belangrijk om alles in de juiste verhoudingen te bekijken.

Het blijkt uit de manier waarop hij over zijn vakgebied praat: “In principe wil ik iedereen verdedigen die iets heeft gedaan dat ik ook heb gedaan, zou kunnen hebben gedaan of waarvan ik niet uitsluit dat ik het in de toekomst nog wel eens zou kunnen doen. Niets menselijks is mij vreemd.”  Incidenteel verdedigt hij een cliënt die niet binnen dat concept past, en daar wordt hij niet gelukkig van. Maar ja, zo loopt het soms. Zo realistisch is hij wel.

Het blijkt uit zijn ambitie. Een stip op een onbereikbare horizon zetten? Dat zou voor Alex betekenen dat hij niet tevreden is met wat er nu is. Dus houdt hij zijn ambitie dichtbij: hij wil een mooi leven hebben. Nu. Hij probeert het leven dat hij nu leeft, zo prettig mogelijk in te richten.

Het blijkt ook uit zijn favoriete kunststroming. Als Alex een museum bezoekt, is hij selectief en blijft hij langer hangen dan zijn gezelschap lief is. Hij houdt van realisme. Neem nou Nighthawks van Edward Hopper. Wat je daar ziet is een verhaal. Er gebeurt van alles. Het schilderij laat vier mensen rondom een bar zien, en het is meteen duidelijk dat ze allemaal hun verhaal hebben. Met zorg gemaakt, mooie kleuren – daar kan hij als realist eindeloos naar kijken.

Om weer terug te keren naar het strafrecht: Alexander heeft veel ervaring met zaken waarin geweldsdelicten, caféruzies, de Opiumwet of de Wegenverkeerswet een rol speelden. Gelet op het bovenstaande is dit geen volledige opsomming. Het is bedoeld om u een idee te geven van wat Alexander Allersma zoal doet onder werktijd. Want we moeten wel realistisch blijven.