Als uw salaris niet wordt uitbetaald en u merkt dat het niet goed gaat met het bedrijf, staat u als werknemer niet helemaal machteloos. Samen met één collega kunt u al het faillissement van de onderneming aanvragen. Sterker nog, daar moet u niet te lang mee wachten.

Werkgever moet op tijd de lonen betalen

Werknemers worden door de wet beschermd. Een werkgever is namelijk wettelijk verplicht om op tijd de lonen te betalen. Zodra er een nieuwe kalendermaand is begonnen, kan uw baas daarop worden aangesproken.

Natuurlijk zijn er van die werkgevers die altijd te laat betalen. Met name in de horeca verloopt de salarisbetaling niet altijd vlekkeloos, terwijl de onderneming het op zich goed doet. Daar kunt u iets aan doen door uw werkgever erop te wijzen dat uw salaris te laat wordt betaald, en dat het zijn/haar plicht is om dat op tijd te doen. Zijn er meer collega’s die er last van hebben? Dan kan een collectieve klacht helpen.

Tijdig actie ondernemen

Maar als u zich als werknemer begint af te vragen of het allemaal goed komt en of u ooit uw salaris krijgt, doet u er goed aan om tijdig actie te ondernemen. Zodra het faillissement wordt uitgesproken (dat duurt ca. twee weken), neemt het UWV de loonverplichting van de werkgever over.

Het UWV betaalt over de drie maanden voorafgaand aan het faillissement het achterstallige loon aan u uit en en betaalt over maximaal zes weken na  na de faillissementsdatum uw loon door. Wacht u bijvoorbeeld zes maanden met uw  aanvraag, dan neemt het UWV de eerste drie maanden niet over. Die loonvordering moet u dan bij de curator indienen. U krijgt pas geld nadat het hele faillissement is afgewikkeld. Dan zit u over die periode dus heel lang zonder inkomen.

Tip 1:

Spreek uw werkgever er direct op aan als uw salaris te laat binnenkomt. U heeft recht op loon!

Tip 2:

Laat de betalingsachterstand niet oplopen. Merkt u dat uw werkgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, wacht dan niet te lang met actie ondernemen.