Wettelijke schuldregeling – Wsnp: wat is het?

Als u problematische schulden heeft en als het u niet lukt om een minnelijke schuldregeling te treffen met uw schuldeisers, kan de Wsnp uitkomst bieden. Wsnp is een afkorting voor Wet schuldsanering natuurlijke personen en biedt kans op een schuldenvrije toekomst. 

In dit blog leggen we uit wat Wsnp precies is, wat de toelatingsvoorwaarden zijn, welke verplichtingen u aangaat, wat de rol van uw bewindvoerder is en hoe u het Wsnp-traject kunt aanvragen. 

Hoe werkt de Wsnp?

U vraagt de Wsnp aan bij de rechtbank. De rechter bepaalt dus of u toegelaten wordt tot de Wsnp en wanneer uw Wsnp-traject begint. U krijgt een Wsnp-bewindvoerder toegewezen en uw bewindvoerder controleert of u zich aan de verplichtingen houdt. Bijvoorbeeld door geen nieuwe schulden te maken. De bewindvoerder zorgt ook dat de schuldeisers u gedurende de Wsnp met rust laten. Als u zich 3 jaar aan alle afspraken houdt, krijgt u een ‘schone lei’ en hoeft u de schulden die nog over zijn, niet meer te betalen. 

Wat houdt een Wsnp-traject in?

Wsnp is een Nederlandse wet die sinds 1998 bestaat. Deze wet biedt mensen met problematische schulden een extra mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. Schulden zijn problematisch als ze zo hoog zijn, dat ze zonder hulp niet binnen 3 tot 5 jaar af te lossen zijn. 

Een Wsnp-traject duurt meestal 3 jaar. In die tijd gelden er wel strenge verplichtingen. Zo lang u in de schuldsanering zit, spaart u een deel van uw inkomsten voor uw schuldeisers. Bij een hoog inkomen spaart u veel, bij een laag inkomen spaart u weinig. U moet altijd voldoende overhouden om van te leven. Houdt u zich aan de eisen en verplichtingen, dan ontvangt u na het Wsnp-traject een ‘schone lei’. U bent dan praktisch gezien schuldenvrij. 

Toelatingsvoorwaarden Wsnp

U kunt niet zomaar toegelaten worden tot de Wsnp. Daarvoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U woont of werkt in Nederland. Bent u geen Nederlands staatsburger, dan heeft u een verblijfsvergunning.
 • U kunt uw schulden niet meer afbetalen of bent al gestopt met afbetalen.
 • U kunt aantonen dat uw schulden te goeder trouw zijn ontstaan. Met strafrechtelijke boetes of bijvoorbeeld hoge belastingschulden kunt u worden geweigerd. 
 • U kunt voldoen aan de verplichtingen die aan het Wsnp-traject verbonden zijn. U zet zich maximaal in om zoveel mogelijk te sparen om uw schuldeisers te betalen.
 • U heeft geprobeerd een minnelijke schuldregeling te treffen met uw schuldeisers, kort voordat u een verzoek tot toelating tot de Wsnp heeft ingediend.

Verplichtingen in de Wsnp

Er zijn een aantal verplichtingen verbonden aan het Wsnp-traject. Houdt u zich niet aan alle verplichtingen, dan kan de rechtbank uw Wsnp-traject vroegtijdig beëindigen. Dat betekent dat u geen schone lei krijgt en dat u de komende 10 jaar niet meer in aanmerking komt voor de Wsnp.

Van het begin tot aan het eind van uw Wsnp-traject moet u zich aan de volgende verplichtingen houden: 

 • U zet zich in om de Wsnp probleemloos te doorlopen.
 • Alles wat u meer verdient dan het vrij te laten bedrag, draagt u af aan uw bewindvoerder. 
 • U houdt contact met uw Wsnp-bewindvoerder en informeert hem of haar over alles wat van belang is voor het Wsnp-traject.
 • U heeft een betaalde baan en werkt fulltime
  • Heeft u geen betaalde baan of werkt u niet fulltime? Dan bent u verplicht om te solliciteren.
  • Bent u arbeidsongeschikt, dan kunt u ontheffing of verlichting voor deze verplichting aanvragen. 
 • U maakt geen nieuwe schulden.
 • U doet afstand van bovenmatige spullen als de Wsnp-bewindvoerder ze opeist.
 • Voor bepaalde acties moet u toestemming vragen aan uw bewindvoerder. Bijvoorbeeld als u wilt verhuizen. 

Wsnp aanvragen 

Wij zien vaak dat een aanvraag van de Wsnp erg lang kan duren, terwijl dat in de meeste gevallen helemaal niet hoeft. Dat is ook niet wenselijk. Mensen met schulden zitten daar vaak al lang mee. Door schuldsanering aan te vragen volgens de Wsnp, ontstaat rust. Die rust ervaart u, als cliënt, maar ook uw schuldeisers. De tijd van aanmaningen, deurwaarders en beslagleggingen is voorbij zo lang u in de schuldsanering zit. Het is voor alle betrokkenen juist veel prettiger als een Wsnp-traject snel wordt aangevraagd. 

Ook Wsnp aanvragen? Neem contact met ons op.