Incasso: wat is het precies?

Iedereen kan te maken krijgen met wanbetalers. Of u nu particulier of ondernemer bent, het kan gebeuren dat u nog geld krijgt van iemand en dat het erg lastig blijkt om dat geld daadwerkelijk te innen. Wat dan? Is het onwil of heeft de ander het moeilijk? Zou u niet gewoon nog even wachten? Of moet u gelijk een rechtszaak aanspannen om uw vordering betaald te krijgen?

Zo snel mogelijk actie ondernemen, vinden wij. Dat hoeft niet altijd een rechtszaak te zijn. Soms volgt de betaling na een brief van ons, of na een dagvaarding. Maar ja, in sommige gevallen moeten we wat harder optreden om datgene te halen wat u toekomt. Gelukkig hoeft u dat niet zelf te doen, want daar heeft u ons voor.

Incasso voor ondernemers

Heeft u al een MKB Deal? Dan voeren Van der Maas & Verhoog Advocaten incassoprocedures voor u tegen een heel scherp, resultaatafhankelijk tarief. Levert de procedure niets of bijna niets op, dan betaalt u een laag tarief. Pas als er meer dan 80% van de inzet van de procedure is binnengehaald, betaalt u het volledige tarief. Dit maakt het een stuk aantrekkelijker om te procederen.

Faillissement van debiteur aanvragen

Het aanvragen van het faillissement van uw debiteur kan een uitstekend incassomiddel zijn. Heeft u een MKB Deal met ons gesloten, dan verzorgen wij de  faillissementsaanvraag voor een vast bedrag van € 750.

Alle advocaatkosten, kosten van uittreksels uit het handelsregister enz. zijn hierbij inbegrepen. De kosten van de rechtbank, de deurwaarder of andere derden zijn variabel en worden apart gefactureerd.

In drie stappen naar een goed incassobeleid

Dit is een overzicht van de basisstappen van een goed incassobeleid.

Het lijkt allemaal heel ingewikkeld, maar door uw debiteurenbeheer strak in te richten en ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk wordt nageleefd, weten al uw debiteuren dat er met u niet te spotten valt. Sommige partijen hebben dat nodig om zich aan hun afspraken te houden. Debiteuren kosten geld en binnen is binnen. Zo maakt u de meeste kans om uw geld te krijgen:

  1. Zodra de betalingstermijn is verstreken, verstuurt u een herinnering.
  2. Twee weken later stuurt u een aanmaning en geeft u de debiteur nog acht dagen om te betalen. Daarbij stelt u de debiteur gelijk ‘reeds nu voor alsdan’ in gebreke. Dit is belangrijk om straks incassokosten te kunnen claimen.
  3. Nog steeds niet betaald? Dan zet u de joker in: de WIK-brief. (WIK staat voor de Wet op de Incassokosten, in 2012 ingevoerd.) U herhaalt dat u de debiteur heeft herinnerd, gemaand, en in gebreke gesteld. U schrijft dat hij nu in verzuim is en geeft hem nog 14 dagen de tijd om te betalen. Dat is best lang, maar zo staat het in de wet. U meldt dat u naar de rechter stapt als zijn betaling dan nog niet binnen is, en dat u ook de buitengerechtelijke incassokosten zult vorderen. Belangrijk is om het juiste bedrag erbij te vermelden. Dit alles moet u doen als u bij de rechter incassokosten wilt claimen.

Alleen voor de laatste stap heeft u nog een beetje maatwerk nodig. Verder kunt u dit incassobeleid eenmalig goed inrichten in uw debiteurenadministratie. Daar bespaart u zichzelf een hoop geld en ellende mee.