Vindt u debiteurenbeheer lastig? U bent beslist niet de enige. Niemand vindt het leuk om achter zijn eigen geld aan te zitten. Toch loont het zeker de moeite om uw debiteuren op de huid te zitten. Zowel u als uw debiteuren kunnen baat hebben bij proactief debiteurenbeheer als onderdeel van een helder incassobeleid. U maakt één keer een bedrijfsproces aan waar u nog jaren plezier van heeft. 

Zo ziet een goed incassobeleid eruit:

  • Zorg voor een correcte levering van hoogwaardige goederen en diensten
  • Leg alles goed vast. Zorg dat u uw dossiers op orde heeft
  • Houd u aan de contractuele en wettelijke regels voor facturatie 
  • Verstuur facturen zo snel mogelijk
  • Kom in actie na de vervaldatum
  • Richt een systeem in voor herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen
  • Geen betaling? Schakel tijdig professionele hulp in. 

Algemene voorwaarden 

Ook uw algemene voorwaarden moeten op orde zijn voor een gezond incassobeleid. Goede algemene voorwaarden zijn redelijk en bevatten ook bepalingen rondom betalingsverplichtingen. Mocht u ooit bij de rechtbank aankloppen om een betaling af te dwingen, dan kan dat heel belangrijk zijn.

Mild als het kan, hard als het moet

Sommige klanten willen best betalen, maar kunnen het gewoon niet. Zeker in coronatijden zijn er bedrijven die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Soms kunt u in zo´n geval de teugels best laten vieren, al is uw incassobeleid nog zo strak geregeld. Misschien kunt u een betalingsregeling treffen? Door de betaling over een langere periode uit te smeren, zijn beide partijen geholpen. Toch is het ook dan belangrijk om duidelijke afspraken te maken en die goed vast te leggen. 

En natuurlijk zijn er altijd wanbetalers. Lieden die misbruik maken van elke situatie. Dat zien wij ook tijdens de coronacrisis. Hoe meer vrijheid zij krijgen, hoe langer ze de betaling voor zich uit schuiven. Voor deze categorie geldt, ook nu: maximale druk zetten. 

Succes!