Uw debiteur betaalt niet? Vraag zijn faillissement aan!

Als advocaat hoor ik geregeld van cliënten dat zij werk hebben verricht voor iemand die vervolgens de nota niet betaalt. Iedere ondernemer zal dit herkennen. Het geldt net zo goed voor personeel dat geen loon ontvangt. In feite kan de hele werkende bevolking in Nederland met dit probleem te maken krijgen. Zeker in het huidige economische klimaat is het zaak om je vorderingen zo snel mogelijk te incasseren.

Financiële situatie van de debiteur

Wat doe je nou als een debiteur domweg niet betaalt, ondanks je herinnering, aanmaning en telefoontjes? Het antwoord is afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval: je moet proberen een goede inschatting te maken van de financiële situatie van de debiteur. Kan hij echt niet betalen? Dan heb je een probleem.

Maar wat ik vaak hoor is: “Kijk es Verhoog, hij betaalt mijn nota niet, maar heeft wel net een nieuwe BMW gekocht”. Daaruit zou je kunnen concluderen dat de debiteur wel kan, maar niet wil betalen. In dat geval is er een probaat middel, waarvan naar mijn mening veel te weinig gebruik wordt gemaakt: de faillissementsaanvraag.

Faillissement aanvragen

Wil de debiteur niet betalen en is de vordering ‘hard’, oftewel niet te betwisten? Dan is het vaak een uitstekend idee om het faillissement van de debiteur aan te vragen. Dat kan bij zowel personen als bedrijven. Daarvoor heb je wel minimaal één mede-schuldeiser nodig: iemand die ook geld van de debiteur moet hebben en mee wil doen met de faillissementsaanvraag. De debiteur zal zijn faillissement veelal willen voorkomen en zal daarom alsnog betalen.

Ingewikkeld en duur?

Er bestaan twee misvattingen over het aanvragen van faillissementen. Men denkt dat het ingewikkeld is en bovendien duur.

  1. Wat de ingewikkeldheid betreft, komt de expertise van de advocaat om de hoek kijken: hij of zij zal samen met de cliënt moeten inschatten of een zaak geschikt is voor een faillissementsaanvraag, want het is en blijft maatwerk. Als de zaak geschikt blijkt, is de procedure zelf helemaal niet ingewikkeld. Bovendien is het met een paar weken tot een paar maanden vaak bekeken.
  2. De kosten verschillen sterk per advocatenkantoor, maar het aanvragen van een faillissement hoeft (zeker in vergelijking met bijvoorbeeld het voeren van een normale civiele procedure) helemaal niet duur te zijn. Het loont dus om prijzen te vergelijken per kantoor. Bovendien kunnen de kosten vaak op de debiteur worden verhaald.

Dag debiteur!

Je raakt de debiteur in kwestie waarschijnlijk kwijt als klant. Hij zal niet staan te juichen met de aanvraag van zijn faillissement. De vraag is natuurlijk of je zulke wanbetalers wilt houden. Verder kan de debiteur ook echt failliet gaan. In dat geval kun je meestal naar je geld fluiten.

Personeel dat geen loon ontvangt

Personeelsleden die geen loon ontvangen hebben niet de luxe om lang te wachten met het ondernemen van actie. Pas als hun werkgever failliet gaat, betaalt het UWV het niet-betaalde loon uit en dan nog maximaal over de laatste zes weken voorafgaand aan het faillissement. Wacht je dus vier maanden met het aanvragen van het faillissement van de werkgever, dan heb je kans dat je meerdere maanden loon misloopt. Bij grote bedrijven waken de vakbonden hier wel voor, maar bij kleinere bedrijven gaat het vaak mis.

Denkt u eens aan mijn verhaal de volgende keer als u uw debiteur in een nieuwe BMW ziet rijden!

Archie Verhoog