Adviseur bij incasso, beslag en executie

Iedereen kan in aanraking komen met het beslag- en executierecht. Iemand zegt bijvoorbeeld dat hij nog geld van u tegoed heeft en legt beslag op uw huis of auto. Mag dat zomaar?
Of u heeft een huis gekocht, maar de verkoper heeft het huis ook aan een ander verkocht en die ander legt beslag op de woning. Is dat terecht?
Of uw klant betaalt uw rekening maar niet, zelfs na vele herinneringen en aanmaningen. U wilt haar tot betalen dwingen. Kunt u beslag leggen op haar bezittingen?

Van der Maas & Verhoog Advocaten weet niet alleen het antwoord op al uw vragen, maar adviseert u ook over de beste aanpak en zet de benodigde stappen om te halen wat u toekomt.

Bekijk onze Tip van de Meester: Alles over beslag

Incasso begint met een goed incassobeleid

Veel mensen vinden debiteurenbeheer erg lastig. Ze zijn vooral bang dat hun klanten boos weglopen als ze hen herinneren aan hun betalingsverplichting. Het tegendeel blijkt waar: organisaties en mensen die het gewoon vinden om pas op het allerlaatste moment te betalen, reageren goed op proactief debiteurenbeheer. Ze weten dan precies waar ze aan toe zijn en kunnen dan ineens wél op tijd betalen.

Het enige dat u hiervoor nodig heeft, is een streng maar rechtvaardig incassobeleid. U maakt hiervoor een workflow, zodat u er maar eenmaal aandacht aan hoeft te besteden. U kunt dit grotendeels automatiseren of inregelen. Vervolgens heeft u er nog jaren plezier van. Van der Maas & Verhoog Advocaten helpt u graag met het inrichten van uw incassobeleid en debiteurenbeheer.

Redelijke algemene voorwaarden

Ook zorgen we ervoor dat alle bepalingen die met betalingsverplichtingen te maken hebben, in uw algemene voorwaarden staan. En dat ze redelijk zijn, want dat is heel belangrijk als het om incasso’s gaat.
Incassobeleid: lees onze Tip van de Meester

Incasso, beslag en executie

U bent echt niet de enige die te maken krijgt met wanbetalers en dubieuze debiteuren. En u bent ook niet de enige die er moeite mee heeft om ‘streng en rechtvaardig’ te zijn. In veel bedrijven is het debiteurenbeheer slecht of helemaal niet geregeld. Vaak wordt er pas actie ondernomen als het niet goed gaat met een bedrijf en er geld nodig is. En soms is het dan al te laat.
Goed nieuws: daar kunt u snel iets aan doen! Plan A is een proactief debiteurenbeheer.

Plan A: proactief debiteurenbeheer

  1. Zorg voor een correcte levering van hoogwaardige goederen en diensten

Lijkt dit een open deur? Misschien, maar uw recht op betaling begint bij producten en/of diensten van goede kwaliteit. Als u prutswerk aflevert, kunt u protesterende en niet betalende klanten verwachten. Terwijl ze in principe netjes betalen als u volgens de afspraken en specificaties levert.

  1. Houd u precies aan de contractuele afspraken over facturatie

In veel contracten worden afspraken over de facturering opgenomen. Om een paar voorbeelden te noemen: wanneer er tijdens een project facturen worden gestuurd, naar welk factuuradres die moeten worden gestuurd en welke bedragen worden verrekend. Komt een factuur op een verkeerd adres binnen, dan kunt u erop rekenen dat hij blijft liggen en dat niemand weet waar hij thuishoort. Dan staat u al met 1-0 achter bij het incasseren.

  1. Houd u aan de wettelijke regels voor facturatie

Er zijn wettelijke regels voor het opstellen van facturen. Zo moet elke factuur behalve een naam en adres ook een datum, een uiterste betaaldatum, bankgegevens en het btw-nummer van de facturerende partij vermelden. Staat er geen IBAN op uw factuur? Dan weet uw klant niet eens waar het geld naartoe moet. Nog afgezien van de boete die u kunt krijgen als de belastingdienst een controle uitvoert.

  1. Controleer de juistheid van de factuur

Ook als er een fout in de factuur staat, loopt u kans dat de nota blijft liggen. Door elke factuur te controleren voordat hij wordt verzonden, kunt u veel achterstanden voorkomen.

  1. Verstuur de factuur zo snel mogelijk

Sommige bedrijven factureren maar eenmaal per kwartaal. Dan kan het dus gebeuren dat ze al bijna drie maanden achterlopen. Meteen na levering een factuur sturen is het beste.

  1. Kom in actie na de vervaldatum

Is de vervaldatum van de factuur verstreken en is er niet betaald? Dan begint er meestal een serie herinneringen en aanmaningen. Veel slechte betalers laten facturen liggen totdat er minstens twee herinneringen en een aanmaning zijn binnengekomen. Een telefoontje in plaats van de eerste herinnering is een goede manier om hiermee om te gaan. Betaalt een afnemer standaard te laat? Dan kunt u dit telefoontje aangrijpen om duidelijk te maken dat het niet wordt gewaardeerd. Blijft de ander volharden, dan kunt u aangeven dat er voortaan vooraf betaald moet worden. U bepaalt zelf wanneer voor u de maat vol is.

Plan B: Van der Maas & Verhoog Advocaten

Plan B, dat zijn wij. Vertrouw op de expertise van Van der Maas & Verhoog Advocaten. We starten het incassotraject met een brief aan de wederpartij. We leggen in die brief duidelijk uit waarom er betaald moet worden, en dat is vaak genoeg om de betaling binnen te krijgen.
Zo niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Welke de beste is, bepalen we in goed overleg met u. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sommatie, eventueel met een concept dagvaarding.

Plan B: Van der Maas & Verhoog Advocaten

Plan B, dat zijn wij. Vertrouw op de expertise van Van der Maas & Verhoog Advocaten. We starten het incassotraject met een brief aan de wederpartij. We leggen in die brief duidelijk uit waarom er betaald moet worden, en dat is vaak genoeg om de betaling binnen te krijgen.

Zo niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Welke de beste is, bepalen we in goed overleg met u. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sommatie, eventueel met een concept dagvaarding.

Naar de rechtbank

Helpt dit allemaal niet of betwist de debiteur uw vordering? Dan gaan we naar de rechtbank. De debiteur krijgt een dagvaarding en de rechter buigt zich over het probleem. Wij verzoeken de rechter om te oordelen dat de wederpartij de vordering moet betalen,  plus de kosten en renten die inmiddels zijn ontstaan doordat de debiteur niet heeft betaald.

Faillissement

Wil uw debiteur niet betalen en is uw vordering ‘hard’, oftewel niet te betwisten? Dan kunt u ook het faillissement van de debiteur aanvragen. Dat is mogelijk bij bedrijven én particulieren. U moet dan wel op zoek naar een medeschuldeiser, dus iemand die ook geld van deze debiteur te goed heeft en die wil meedoen met de faillissementsaanvraag. Er zijn namelijk altijd minimaal twee schuldeisers nodig. Waarschijnlijk zal de debiteur zijn faillissement willen voorkomen en zal hij alsnog betalen. Een faillissementsaanvraag is een uitstekend pressiemiddel.

Faillissement van debiteur aanvragen: lees onze Tip van de Meester

Beslag leggen

Als we de gang naar de rechter maken, is het fijn om te weten of we bij het winnen van de zaak ook verhaal kunt vinden. Oftewel, dat we uw vordering daadwerkelijk kunnen incasseren. Dat is zeker van belang als er geruchten gaan dat de debiteur zijn vermogen illusoir aan het maken is. Dat kan hij bijvoorbeeld doen door onroerend goed te verkopen en zijn bankrekening leeg te houden. Wij vragen de voorzieningenrechter of we beslag mogen leggen op de bankrekening of het onroerend goed van de debiteur. Dat doen we zonder hem vooraf te waarschuwen, anders heeft hij nog alle tijd om zijn vermogen weg te sluizen.

Executeren met de deurwaarder

Heeft de rechter in uw voordeel beslist? Dan kan de deurwaarder het vonnis uitvoeren (executeren). Wij overleggen met de deurwaarder hoe dat het beste kan worden aangevlogen en dragen de zaak in principe over. Mocht het nodig zijn, dan blijven we tijdens de uitvoering van het vonnis en de beslaglegging nauw samenwerken met de deurwaarder. Net zo lang totdat u heeft gekregen wat u toekomt.

Afspraak maken? Bel 050 5375010