Non conformiteit: help, ik zak door de vloer!

U koopt een huis en u woont er naar volle tevredenheid. Na een maand of vier zakt u ineens door de vloer van de slaapkamer. U maakt de vloer open en ontdekt dat de vloer aan het rotten is. Ook ziet u dat de vloer zodanig is opgebouwd dat het wel fout moest gaan: van onder naar boven ziet u een houten ondervloer, een houten balklaag, een laag plastic, een laag hardboard en tot slot de zichtbare vloerbedekking.

Door hout af te sluiten met plastic, kan het niet ademen en gaat het rotten. De vorige eigenaar heeft dit zo achtergelaten. De hele vloer moet eruit om het probleem op te lossen. Als er niets aan wordt gedaan, is de hele vloer binnen een paar maanden verrot. Wat nu?

Wat te doen bij non-conformiteit

Vroeger noemden we dit een verborgen gebrek; tegenwoordig heet het non-conformiteit. Er is iets in het huis dat niet voldoet aan de verwachtingen die u ervan mag hebben en de vorige eigenaar heeft daar bij de verkoop niets over gezegd. Misschien wist hij ervan, misschien ook niet. Feit is wel dat hij u een huis heeft verkocht waarmee iets aan de hand is.

Non-conformiteit melden binnen zes maanden

Op het moment dat u de non-conformiteit ontdekt, begint meteen de dossiervorming. U gaat die vloer dus beslist niet meteen repareren of eruit slopen. U laat alles zoals het is tot de situatie is onderzocht, u brengt het probleem goed in beeld en legt alles vast. Er zijn bouwtechnische deskundigen die goede en bruikbare rapportages kunnen opstellen van dit soort ellende.

Belangrijk is dat u de non-conformiteit bij de vorige eigenaar meldt. De vraag hierbij is wanneer u het probleem  ontdekt en meldt. Gebeurt dat binnen een half jaar nadat u het huis heeft gekocht, dan wordt meestal vermoed dat het probleem er al zat toen u het huis kocht en draait de verkoper sneller op voor de kosten.

Gebeurt het later, dan moet u aantonen dat het probleem er al was toen u het huis kocht, en dat is vaak lastig.

Tips:

Laat uw huis onderzoeken voordat u het koopt. Als u dat te duur vindt voor een huis waarvan u nog niet weet of u het gaat kopen, koop het dan onder het voorbehoud van onderzoek door een deskundige. Dan tekent u de koopovereenkomst en spreekt u af dat u er weer vanaf kunt als na onderzoek blijkt dat er van alles mis is. Uw makelaar kan u daarover adviseren.

Laat u geen onderzoek doen en zakt u door de vloer, laat het probleem dan achteraf alsnog onderzoeken door een goede professional. Rechercheer daarbij ook door, dus onderzoek of er nog een diepere oorzaak is dan het zichtbare probleem. Meld de situatie meteen bij de vorige eigenaar, of beter nog, laat uw bouwrecht advocaat dat doen, in elk geval binnen 6 maanden na de koop.