Mijn klant wil niet betalen. Wat nu?

Heeft u werk geleverd en wil uw klant de factuur niet betalen? Op een discussie of het geleverde werk wel deugt, zit u niet te wachten.

Tip van de Meester: zorg altijd dat u uw dossiervorming op orde heeft. Dan kan uw klant u niets verwijten. Handel zaken daarom niet mondeling af, maar leg afspraken schriftelijk vast. Voorkom discussie door bijvoorbeeld vooraf een duidelijke overeenkomst te sluiten. Of werk met een zorgvuldige opdrachtbevestiging. Hanteer goede algemene voorwaarden.

Bent u actief in de bouw? Leg dan vooral ook afspraken over meer-minderwerk duidelijk vast. Dit bespaart u een eventueel welles-nietes.

Over het algemeen is het van belang dat u kunt aantonen:

  • dat het werk is geleverd
  • dat het werk goed is
  • wat er is afgesproken over de vergoeding.

Wordt u het over het tweede punt niet eens? Haal er een deskundige bij en laat die verklaren dat het werk wél goed is.

Weten wat uw rechten en plichten zijn? Direct contact over een vraag?

Mail Oscar Philips