Klachten & geschillenregeling

Klachten

Van der Maas & Verhoog Advocaten streeft naar een uitstekende dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Heeft u een klacht? Dan vragen we u om eerst het gesprek aan te gaan met uw eigen advocaat. Deze zal proberen om in goed overleg met u zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtenfunctionaris binnen kantoor:
mr. Cees van der Maas: chj@vandermaas-verhoog.nl of aan de plaatsvervangend klachtenfunctionaris: mr. Archie Verhoog: als@vandermaas-verhoog.nl

De klachtenfunctionaris onderzoekt de zaak nader. U kunt binnen 14 dagen antwoord verwachten. Mocht er meer tijd nodig zijn om tot een inhoudelijke reactie te komen, dan wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen u deze reactie ontvangt. Onze interne klachtenregeling bepaalt dat elke klacht binnen 6 weken moet zijn afgehandeld. U wordt altijd schriftelijk geïnformeerd over de oplossing.

Geschillen

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur. Ontstaat er een onoplosbaar geschil tussen u en uw advocaat, dan kunt u de Geschillencommissie Advocatuur vragen om een bindende uitspraak.

Dit geldt niet voor incasso-geschillen: in zulke gevallen kan Van der Maas & Verhoog Advocaten ervoor kiezen om ze voor te leggen aan de civiele rechter.

De Geschillencommissie Advocatuur is een onafhankelijke instantie die is ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SCG) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB). De leden zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.

Wie een uitspraak van de Geschillencommissie wil, moet dat schriftelijk aan de Geschillencommissie laten weten. Eventuele informatie die u van ons kantoor nodig heeft, krijgt u uiteraard. Bekijk de site van de Geschillencommissie Advocatuur voor meer informatie. Klik daarvoor op het onderstaande logo.

Geschillencommissie-Advocatuur-300x246