Maakt uw startup een vliegende start?

Brengt u een innovatie op de markt die ineens het lang verwachte succes brengt? Kortom: groeit uw bedrijf? Gefeliciteerd! Om de feestvreugde te verhogen, hebben we speciaal voor groeiende bedrijven een handige checklist samengesteld. Deze punten verdienen uw aandacht.

1. Zorg voor goede financiering

Met stip op 1: de financiering moet meegroeien met de onderneming. Groei gaat altijd gepaard met een financieringsbehoefte: u moet uw debiteuren financieren, u heeft een grotere voorraad nodig en uw personeelsbestand groeit, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Bedrijven die proberen dat zelf op te lossen zonder extra financiering, besluiten nogal eens om de loonheffing of de omzetbelasting niet te betalen, en dan komt de belastingdienst het uiteindelijk toch ophalen, met rente en boetes. Of ze besluiten een kritische leverancier een tijdje niet te betalen. Die zet vervolgens de leveringen stop, waardoor ze alsnog in de problemen komen. In feite probeert u hiermee uw activiteiten te financieren op kosten van anderen, en dat kan niet goed gaan.

Het draait allemaal om cashflow. Heeft u te weinig cash, dan gaat uw onderneming kapot. Het beste advies: anticipeer op uw financieringsbehoefte.

Wat u kunt proberen is een rekening-courant krediet te regelen. Met zo’n flexibele financiering kunt u gewoon ondernemen zonder gebruik te maken van de faciliteit als u hem niet nodig heeft. Heeft u ineens extra geld nodig, dan hoeft u alleen maar de additionele kosten te betalen. Bespreek deze mogelijkheid met de bank voordat u in nood komt – dat praat een stuk prettiger.

2. Neem een betrouwbare accountant of financieel adviseur

Zeker als startup, maar ook als gevestigde en groeiende ondernemer kunt u niet zonder een goede financieel adviseur. Die informeert u over hoe de zaken er cijfermatig voor staan, maar denkt ook mee en helpt u bij het maken van keuzes.

3. Maak een degelijk plan

Als u bij de bank aanklopt op het moment dat u het benauwd krijgt als ondernemer, wil de bank natuurlijk wat cijfers zien. Bijvoorbeeld de jaarstukken van de afgelopen drie jaar. Als startup heeft u die natuurlijk niet, en u denkt misschien: ‘Maar kijk dan naar de resultaten! We hebben meer bestellingen dan we aankunnen! We hebben personeel nodig, meer ruimte en extra voorraad!’ Heeft u geen businessplan, geen jaarcijfers, geen begroting of wat dan ook op papier, dan zegt u eigenlijk dat de bank u op uw blauwe ogen moet geloven. En dat doen banken doorgaans niet.

Zorg voor een goed plan. Kunt u geen jaarstukken laten zien, heb dan tenminste een degelijk onderbouwd businessplan. Zelfs als u helemaal geen financiering nodig heeft, is het belangrijk dat u een plan maakt. Al is het maar voor uzelf; u kunt er de ontwikkeling van uw onderneming mee toetsen. Het is goed om te blijven checken of u op de goede lijn zit, of u de verwachtingen waarmaakt en of er misschien dingen zijn die u moet bijstellen. Zit u boven de prognose? Dan moet u waarschijnlijk op meerdere punten bijstellen.

4. Bouw buffers op

Dit lijkt een inkopper. Toch zien we veel te vaak dat ondernemers er niets mee doen. Gaat het u voor de wind, bouw dan een stevige buffer op voor als het minder goed gaat óf voor een moment waarop u extra geld nodig heeft.

5. Breng uw debiteurenbeheer op orde

Ondernemers moeten er altijd voor zorgen dat hun debiteurenbeheer op orde is, ongeacht hoe groot of klein ze zijn en ongeacht of ze groeien of niet. Maar als uw onderneming groeit, kunt u het zich echt niet veroorloven om debiteuren open te laten staan. Dat kost ontzettend veel geld. Neem de moeite om het debiteurenbeheer uit te werken in een proces dat standaard wordt gevolgd. Dat is één keer werk. Vervolgens is het zaak op bovenop uw debiteuren te zitten en de communicatie met probleemgevallen goed bij te houden en vast te leggen. Dat maakt het uw deurwaarder of advocaat in de lastigste gevallen een stuk makkelijker.

Een manier om uw debiteurenbeheer te regelen is via een factoringmaatschappij of kredietfinancieringsmaatschappij. U stuurt hun al uw facturen en krijgt bijvoorbeeld 80% van de factuurbedragen meteen uitbetaald. Zij gaan vervolgens de bedragen innen. Als u dat goed regelt, zijn de (juridische) kosten van het innen voor hen. Stel uzelf wel de vraag of u het echt nodig heeft, want het kost natuurlijk geld. U krijgt immers niet het volledige factuurbedrag betaald. En maak goede afspraken. In de medische sector is deze opzet heel populair. Bent u actief in een sector waarin bijna 100% van alle facturen betaald wordt omdat die door de verzekering worden gedekt, dan kunt u een veel hoger percentage bedingen als ondernemer, bijvoorbeeld 95%. In een sector als de bouw, waarin rekeningen vaak onbetaald blijven, zal u dat niet lukken.

6. Check uw verzekeringen

Ook verzekeringen worden vaak vergeten. Maar groeien ze wel mee met uw organisatie? Bijvoorbeeld uw verzuimverzekering, ongevallenverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Check uw verzekeringsportefeuille en bekijk alle verzekeringen regelmatig. Gaat u in verband met groei naar een nieuw pand, dan krijgt u misschien te maken met een brandverzekering.

7. Kijk naar een rechtsbijstandsverzekering

Nu we het toch over verzekeringen hebben: het kan interessant zijn een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, vooral als u veel zaken doet met particulieren die ook zo’n verzekering hebben. Die betalen namelijk helemaal niks voor rechtszaken en ander juridisch gedonder, terwijl het bij u allemaal van de winst af gaat, en procederen is sowieso zonde van uw tijd, geld en energie. Het is zeker de moeite waard om uw verzekeringstussenpersoon te laten onderzoeken welke verzekering goed is, wat er wel en niet is gedekt en wat het u kost. Dan kunt u vervolgens een afweging maken om het wel of niet te doen.

8. Regel de personeelsgroei

Groei is alleen mogelijk als het personeelsbestand meegroeit. Mensen moeten niet opgebrand raken doordat ze te veel werk in te weinig tijd moeten doen. Daarnaast moet de productietijd niet te lang oplopen, want dan lopen de klanten naar de concurrent. Hoe gaat u het regelen: gaat u payrollen, mensen in dienst nemen op basis van tijdelijke of vaste contracten, wilt u uitzendkrachten inzetten? Aan payrollen zit een risico: bij bepaalde payrollconstructies komt het voor dat de Belastingdienst stelt dat het personeel zo nauw verweven is met de organisatie, dat er toch sprake is van een dienstbetrekking. Dan heeft u dus voor niets de toeslag op payrollen betaald. Dacht u het nieuwe personeel zonder kopzorgen en vastigheid te hebben geregeld, maar is dat toch niet zo.

Kijk trouwens regelmatig alle contracten na. Heeft u één personeelslid in dienst op basis van een slecht contract, dan loopt u een beetje risico. Neemt u ineens 15 man aan, dan wordt het risico 15 keer zo groot. Dus zorg liever voor goede contracten.

9. Schakel tijdig hulp in

Problemen voorkómen is meestal een stuk voordeliger dan problemen oplossen. Natuurlijk kost een advocaat geld. Maar wacht u te lang en wordt u gedwongen er een in te huren, dan bent u altijd duurder uit. Veel beter is het om tijdig hulp in te schakelen voor vraagstukken waarvan u als ondernemer geen verstand hebt. Dan kunt u gefocust blijven op de zaken waarin u uitblinkt.