Verhoogde energiekosten en de Wsnp

WSNP en hoge energiekostenAls u in het Wsnp-traject zit, heeft u verschillende verplichtingen. Een daarvan is dat u geen nieuwe schulden mag opbouwen. Dit betekent dat er na de datum van toelating geen nieuwe (verwijtbare) schulden mogen ontstaan. 

Wij horen van schuldenaren en beschermingsbewindvoerders dat steeds meer mensen in de Wsnp moeite hebben met het betalen van hun voorschotnota. Of dat ze hun komende eindafrekening waarschijnlijk niet kunnen betalen. Dit kan betekenen dat er nieuwe schulden ontstaan. Op dit moment krijgen we veel vragen over stijgende energielasten en nieuwe schulden die daardoor ontstaan. Daarom behandelen we in dit blog oplossingen voor verschillende situaties. 

Oplossingen voor stijgende energiekosten en de Wsnp

Zit u al in het Wsnp-traject? Dan wordt van u verwacht dat u alles doet wat mogelijk is om de energiekosten zo laag mogelijk en beheersbaar te houden, eventueel met behulp van de beschermingsbewindvoerder. Maar doordat de energiekosten momenteel uitzonderlijk hoog zijn, kunnen de kosten niet duurzaam worden verlaagd en ontstaan er nieuwe schulden. Is dat dan verwijtbaar? 

Wilt u graag worden toegelaten tot de Wsnp? Bij een Wsnp-aanvraag krijgt u met hetzelfde probleem te maken. Om in het Wsnp-traject te komen, moet uw financiële situatie namelijk stabiel zijn. Nu is de vraag: is een situatie stabiel als de uitzonderlijk hoge energielasten niet kunnen worden betaald, waardoor er na toelating waarschijnlijk nieuwe schulden zullen ontstaan? 

In beide gevallen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de overheid: dit heet de energietoeslag, die maximaal € 800,- bedraagt. Er is al beslist dat de energietoeslag niet naar de crediteuren gaat. Dit betekent dat de energietoeslag volledig kan worden gebruikt om energielasten te betalen. Wat als er een schuld is ontstaan die hoger is dan € 800,-? Dan is er een regeling dat alles boven die 800 euro mag worden gecorrigeerd op wat iemand tijdens de Wsnp moet sparen. Dat mag niet zomaar, hiervoor is toestemming nodig van de rechter-commissaris.

Schuldenaren met een te hoog inkomen hebben in principe geen recht op de energietoeslag. Toch kunnen ook zij in sommige gevallen de energietoeslag met succes aanvragen. In de beleidsregels is namelijk een hardheidsclausule opgenomen. Daarin is bepaald dat bij de aanvraag van de energietoeslag de draagkracht van de schuldenaar op nihil wordt gesteld, wanneer er sprake is van een beslag (op inkomen) of een (wettelijke) schuldregeling.

In dat geval wordt gekeken naar het daadwerkelijk besteedbare inkomen en niet naar de hoogte van het loon of de uitkering. Slaagt een beroep op de hardheidsclausule niet, dan is het mogelijk om alsnog (gedeeltelijk) te corrigeren op wat iemand tijdens de Wsnp moet sparen. Hiervoor moet toestemming worden gevraagd aan de rechter-commissaris, zodat er bestedingsruimte beschikbaar komt om de hogere energielasten te voldoen of om schulden af te lossen.

Er is dus een oplossing bedacht voor mensen die al in de Wsnp zitten. De maatregelen werken ook door voor mensen die willen worden toegelaten tot de Wsnp. Althans, dat is onze mening.  Wij vinden dat iemand mét deze maatregelen toch een beroep zou moeten kunnen doen op de Wsnp. Ondanks dat de financiële situatie niet stabiel lijkt. 

Van der Maas & Verhoog voor al uw Wsnp-vragen

Heeft u nog vragen over de Wsnp in combinatie met de hoge energielasten? Wij helpen u graag verder. We bespreken ook graag de mogelijkheden van een Wsnp-traject met u. Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar.