Retentierecht: betekenis en voorbeelden

Ondernemers kennen het helaas maar al te goed: facturen die niet worden betaald. Een van uw opties is om u te beroepen op het retentierecht. Wat is retentierecht? En hoe werkt dat in de praktijk? Peter van der Maas van Van der Maas & Verhoog Advocaten legt uit.

Wat is retentierecht?

Retentierecht is het recht van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar onder zich te houden totdat de factuur is betaald. Een ‘zaak’ kan een gerepareerde auto zijn, maar ook een bedrijfspand of een paar schoenen. Degene die zich beroept op het recht van retentie, noemen we de retentor. 

Retentierecht in de bouw

In de bouw wordt regelmatig een beroep gedaan op het retentierecht. Stel dat u als aannemer op het punt staat een pand op te leveren, maar dat de rekening nog niet is betaald. Dan wilt u de druk opvoeren. U kunt zich beroepen op het retentierecht en het pand (nog) niet opleveren. In de meeste gevallen betaalt de klant dan alsnog. Zie het als een vorm van ‘gelijk oversteken’. Een slimme aannemer schakelt hierbij altijd de begeleiding van een bouwrecht-advocaat in.

Wist u dat u het recht op retentie zelfs kunt inzetten tegen een curator? Ook in het geval van een faillissement kunt u een zaak onder u houden, totdat de curator u heeft betaald. Wel heeft de curator de mogelijkheid om de zaak toch op te eisen. U verliest uw retentierecht dan niet, maar de curator mag de zaak verkopen. Doet hij dat, dan krijgt u als retentor voorrang op de opbrengst. 

Opeisbare vordering en feitelijke macht

U kunt zich niet zomaar beroepen op het retentierecht. Er zijn bepaalde regels aan verbonden. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een opeisbare vordering. Dit houdt in dat de afgesproken betalingstermijn moet zijn verstreken. Ook moet er voldoende samenhang zijn tussen de opeisbare vordering en de zaak waar het retentierecht op rust. Er moet dus een duidelijke relatie zijn tussen de factuur en de zaak waarop het retentierecht wordt gevestigd.

Daarnaast kunt u zich pas beroepen op uw recht op retentie wanneer u de feitelijke macht over de zaak uitoefent. Met andere woorden, dat u als aannemer bepaalt wie toegang heeft tot het gebouw. Of dat er nog een gerepareerde auto in uw garage staat. 

Ook moet u de feitelijke macht duidelijk kenbaar maken voor derden. Zo kunt u een bouwplaats voorzien van hekken of een slot, met een bordje dat het retentierecht vermeldt. Zo is voor iedereen  duidelijk dat u het retentierecht uitoefent en dat u anderen de toegang  ontzegt. 

Risico bij inroepen van het retentierecht

Als schuldeiser kunt u zich in veel situaties beroepen op het retentierecht. Houd er wel rekening mee dat het niet zonder risico is. Komt vast te staan dat de factuur niet verschuldigd was, omdat het bedrag niet in rekening mocht worden gebracht? Dan betekent dat, dat u geen retentierecht mocht vestigen. U bent dan in principe aansprakelijk voor de schade die u heeft veroorzaakt. Die kosten kunnen behoorlijk oplopen, met name bij bouwprojecten.

De advocaat voor ondernemers

Weigert een klant de factuur te betalen? Zijn er problemen tussen de architect, aannemer en onderaannemers? Of wilt u weten hoe u zich wapent tegen het inroepen van een retentierecht? Met de juiste ondersteuning kan een beroep op het retentierecht behoorlijk effectief zijn. Bouwrechtadvocaat Oscar Philips helpt u graag.

Mail Oscar Philips

Advocaat Oscar Philips in Stadskanaal