Onderneming voortzetten tijdens Wsnp

Heeft u een onderneming en wilt u Wsnp aanvragen? Dan vraagt u zich misschien af wat er met uw onderneming gaat gebeuren.

Geen onderneming tijdens Wsnp

Als hoofdregel mag u geen onderneming drijven tijdens de Wsnp. De uitzondering is een reeds bestaande onderneming: als ondernemer kunt u de rechter-commissaris toestemming vragen om uw onderneming voort te zetten. Wel moet u voldoen aan deze voorwaarden:

  • de onderneming moet winstgevend zijn
  • de onderneming moet nagenoeg risicovrij zijn
  • alle verzekeringen moeten in orde zijn
  • de boekhouding moet volledig en correct worden verzorgd
  • alle belastingaangiften moeten tijdig en correct worden ingediend.

De rechtbank is vrij streng op het voortzetten van ondernemingen, maar het kan wel.

Ook als het gaat om toelating tot de Wsnp hoeft uw onderneming geen belemmering te zijn. Bij de aanvraag bekijken wij meteen of uw onderneming eventueel in aanmerking komt voor voorzetting tijdens de Wsnp. Zo ja, dan benoemen we dit in het verzoekschrift dat naar de rechtbank gaat. Zo nee, dan is het beter om de onderneming te staken. Dat kunt u tijdens de aanvraagperiode doen of als de Wsnp al loopt. Dit is afhankelijk van de situatie.

Heeft u problematische schulden? Weet u niet waar u terecht kunt omdat u een onderneming heeft, of heeft gehad? Misschien kan Van der Maas & Verhoog Advocaten u verder helpen.