De kracht van gezamenlijk scheiden

Gaat u scheiden? En is de verstandhouding met uw partner goed? Dan is gezamenlijk scheiden een prachtige oplossing voor een pijnlijk probleem. Het levert uitsluitend winnaars op: gezamenlijk scheiden bespaart niet alleen tijd en geld, maar zorgt ook voor een positieve sfeer, een goede verstandhouding, heldere afspraken en het allerbelangrijkste: blije kinderen. We leggen u graag uit hoe gezamenlijk scheiden werkt.

Zo werkt gezamenlijk scheiden

In gesprek met u bekijken we wat u heeft (kinderen, huis, auto, aandelen, eigen bedrijf, enz.) en wat er verdeeld moet worden. Wie krijgt wat? Hoe verdelen we dat? Verder helpen we u bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan en bij het indienen van de documenten bij de rechtbank.

Gezamenlijk scheiden is sneller

Een ‘gewone’ echtscheiding duurt al gauw een jaar. De duur van een gezamenlijk scheidingstraject is veel korter. Als advocaat kunnen we namelijk heel oplossingsgericht te werk gaan. Een gezamenlijke scheiding kan in een maand of drie geregeld zijn; een kwart van de tijd dus.

Gezamenlijk scheiden is goedkoper

Dat gezamenlijk scheiden goedkoper is, ligt voor de hand. U heeft immers maar één advocaat nodig en alles gaat sneller. Bedenk daarbij dat een beetje advocaat zich het vuur uit de sloffen rent om het beste voor zijn/haar cliënt eruit te slepen, en dat twee advocaten ook de strijd met elkaar aangaan. Dat kan de kosten van een ‘gewone’ scheiding aanzienlijk opdrijven.

Gezamenlijk scheiden geeft energie

Doordat u één advocaat heeft die volstrekt neutraal met uw echtscheiding aan de slag gaat, verloopt de scheiding in een positieve sfeer die energie geeft in plaats van energie te slurpen. U werkt samen naar een oplossing toe die voor iedereen goed werkt. Gezamenlijk scheiden is veel minder belastend voor de kinderen. Hoe beter u alles oplost, hoe fijner het voor hen is.

Belangrijk hierbij is dat u samen afspraken moet kunnen maken, ook nadat de scheiding een feit is, en dat u op elkaar kunt vertrouwen. Want als we tijdens het scheidingstraject constateren dat het niet lukt, moet u allebei op zoek naar een andere advocaat. U hoeft dan niet helemaal opnieuw te beginnen, want er is al veel informatie bekend, maar het is wel een flinke terugslag. Dat is ons overigens de afgelopen 15 jaar nog nooit gebeurd.

Tip 1: Maak een afspraak met uw advocaat om te onderzoeken of het haalbaar is om gezamenlijk te scheiden.

Tip 2: Benoem daarbij direct de grootste pijnpunten. Dan heeft u die maar vast gehad.