Voordat ik meer vertel over de incassokosten, halen we nog even herinneringen op aan het belang van een goed debiteurenbeheer. Als u uw incassobeleid zorgvuldig hebt uitgewerkt in een vast bedrijfsproces, voorkomt u een hoop frustratie en extra kosten. Bijkomend voordeel is dat de meeste wanbetalers verrassend snel reageren op een incassobeleid dat strikt wordt nageleefd.

Breng uw debiteurenbeheer op orde

Weet u nog hoe u uw debiteurenbeheer op orde krijgt? Stel, u heeft werk verricht en er volgt geen betaling. Dan neemt u volgens uw incassobeleid de volgende stappen:

  1. Herinnering sturen zodra de betalingstermijn is verstreken;
  2. Twee weken later aanmanen, nog acht dagen geven en ‘reeds nu voor alsdan’ in gebreke stellen;
  3. De WIK-brief (Wet op de Incassokosten uit 2012) versturen. Hierin geeft u de debiteur nog 14 dagen de tijd om te betalen en berekent u de incassokosten die hij na die termijn moet betalen.

Hoge Raad over de 14-dagentermijn

In december 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over die allerlaatste termijn van 14 dagen in de WIK-brief. Die termijn moet echt 14 dagen zijn en in uw brief moet precies de juiste formulering en berekening staan.

Stel, u stuurt op 1 juli uw WIK-brief. Dan mag u ervan uitgaan dat hij op 2 juli aankomt. Vanaf die dag beginnen de 14 dagen te lopen. De debiteur heeft dus tot 16 juli de tijd om te betalen, en pas vanaf 17 juli mag u de incassokosten in rekening brengen. Belangrijk is ook dat het bedrag aan incassokosten nauwkeurig wordt berekend. Doet u het niet goed, dan worden de kosten bij de rechter waarschijnlijk afgewezen, en dat is nu juist niet de bedoeling.

Wat een gedoe, hoor ik u denken? Inderdaad!

Tip:

Heeft u een wanbetaler en komt het tot een WIK-brief, neem dan een ruime termijn. Beter nog, schakel een deskundige in. Die weet precies wat er in de brief moet staan en hoe het juiste bedrag wordt berekend.