Incassokosten en de Hoge Raad

Voordat ik meer vertel over de incassokosten, halen we nog even herinneringen op aan het belang van een goed debiteurenbeheer. Als u uw incassobeleid zorgvuldig hebt uitgewerkt in een vast bedrijfsproces, voorkomt u een hoop frustratie en extra kosten.

Bijkomend voordeel is dat de meeste wanbetalers verrassend snel reageren op een incassobeleid dat strikt wordt nageleefd.

Breng uw debiteurenbeheer op orde

Weet u nog hoe u uw debiteurenbeheer op orde krijgt? Stel, u heeft werk verricht en er volgt geen betaling. Dan neemt u volgens uw incassobeleid de volgende stappen:

  1. Herinnering sturen zodra de betalingstermijn is verstreken;
  2. Twee weken later aanmanen, nog acht dagen geven en ‘reeds nu voor alsdan’ in gebreke stellen;
  3. De WIK-brief (Wet op de Incassokosten uit 2012) versturen. Hierin geeft u de debiteur nog 14 dagen de tijd om te betalen en berekent u de incassokosten die hij na die termijn moet betalen.

Hoge Raad over de 14-dagentermijn

In december 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over die allerlaatste termijn van 14 dagen in de WIK-brief. Die termijn moet echt 14 dagen zijn en in uw brief moet precies de juiste formulering en berekening staan.

Stel, u stuurt op 1 juli uw WIK-brief. Dan mag u ervan uitgaan dat hij op 2 juli aankomt. Vanaf die dag beginnen de 14 dagen te lopen. De debiteur heeft dus tot 16 juli de tijd om te betalen, en pas vanaf 17 juli mag u de incassokosten in rekening brengen. Belangrijk is ook dat het bedrag aan incassokosten nauwkeurig wordt berekend. Doet u het niet goed, dan worden de kosten bij de rechter waarschijnlijk afgewezen, en dat is nu juist niet de bedoeling.

Wat een gedoe, hoor ik u denken? Inderdaad!

Tip:

Heeft u een wanbetaler en komt het tot een WIK-brief, neem dan een ruime termijn. Beter nog, schakel een advocaat die gespecialiseerd is in beslagrecht in. Die weet precies wat er in de brief moet staan en hoe het juiste bedrag wordt berekend.