Failliet gaan en weer doorstarten

Soms ziet een ondernemer zijn bedrijf ten onder gaan, terwijl het in de kern levensvatbaar genoeg is. Tijdens de coronapandemie hadden sommige bedrijven het zo moeilijk, dat hun reserves opgingen aan het betalen van bijvoorbeeld de salarissen, terwijl het personeel noodgedwongen thuis zat. In feite wachtten ze het onvermijdelijke faillissement lijdzaam af.

Het klinkt misschien gek, maar soms is het beter om het heft in handen te nemen. Een bedrijf kan zelf zijn eigen faillissement aanvragen en proberen een doorstart te maken vanuit faillissement. Volgt het faillissement na een periode van afwachten, dan is het vaak einde verhaal. Dan is iedereen zijn baan kwijt en moet de curator maar zien of hij/zij het bedrijf in zijn geheel of in delen nog kan verkopen. Dat is onzeker en pijnlijk voor alle betrokkenen. Maar als het bedrijf een doorstart kan maken, kan de schade worden beperkt. Dan blijft de onderneming bestaan en kan een aantal medewerkers toch weer aan de slag.

Zorgvuldige voorbereiding

Zo’n doorstart vraagt wel om een goede voorbereiding. Dat begint met inzicht. Wat zit er allemaal in het bedrijf? Wat is er aan spullen, mensen, tegoeden en schulden? Hoe is het bedrijf gefinancierd, welke partijen hebben zekerheden, zoals een hypotheek- of pandrecht? Het is belangrijk om dat allemaal in kaart te brengen.

De volgende vraag is: wat is er nodig om de onderneming weer gezond te maken en wat juist niet. Als dan blijkt dat een bedrijf technisch failliet is en dat er geen andere optie is dan het eigen faillissement aan te vragen, kan de ondernemer snel schakelen. Hij of zij kan een plan maken voor een doorstart en vervolgens zelf het eigen faillissement aanvragen. Onder bepaalde omstandigheden is dat laatste zelfs verplicht.

Deze voorbereidende fase kost even tijd, want het is maatwerk. Daarom is het verstandig om hier op tijd mee te beginnen. Jammer genoeg is er in de praktijk meestal weinig tijd.

De curator en de concurrenten

Is het faillissement eenmaal uitgesproken, dan komt er een curator. De ondernemer kan nu het plan voor de doorstart aankaarten en een bod doen op de failliete boedel.

Het is nooit een gelopen race. Of het lukt, hangt af van meerdere factoren. Wie wordt de curator? Wat vindt die van het plan? Wat doen de concurrenten? Zijn er kapers op de kust? Enzovoorts.  Daarom is het essentieel om het plan grondig voor te bereiden. Met een goed plan is de kans het grootst dat dit een beter voorstel is dan de voorstellen van andere gegadigden.

Tip: gehuurd pand

Bent u ondernemer, dreigt uw zaak failliet te gaan en huurt u een pand? Het is van belang dat de verhuurder een huurovereenkomst wil aangaan met de partij die de doorstart op zich neemt. Is er geen huurovereenkomst, dan is er in principe geen locatie voor de doorgestarte onderneming.

Als je de onderneming dan niet gemakkelijk kunt verplaatsen, houdt het gauw op. Dat geldt net zo goed voor u als voor andere gegadigden. Als ze niet tot overeenstemming komen met de verhuurder van het pand, haken ze noodgedwongen vaak af.