Strafrechtadvocaat in Haren en Stadskanaal

Strafrecht? Bij Van der Maas & Verhoog Advocaten?

Bij Van der Maas & Verhoog Advocaten hadden ze nooit overwogen iets met strafrecht te doen. Als een zaak strafrechtelijke aspecten vertoonde, schakelden ze gewoon een strafrechtadvocaat van buiten de deur in. Cliënten werden doorverwezen of expertise werd ingehuurd.

Begin 2018 eindigde het samenwerkingsverband tussen strafrechtadvocaat Alex Allersma en zijn compagnon. Er kwam een gesprek. Er was ruimte bij Van der Maas & Verhoog, Allersma zocht iets nieuws, de mogelijkheden werden onderzocht, de knoop werd doorgehakt. En inmiddels is al gebleken dat de kruisbestuiving tussen het civiel recht en het strafrecht haar vruchten afwerpt.

Kruisbestuiving tussen civiel recht en strafrecht

Want op welk moment wordt de actie van een wederpartij een strafbaar feit? Terwijl het oorspronkelijk om een civielrechtelijke wanprestatie of onrechtmatige daad ging? Welke effecten heeft een strafrechtelijk verwijtbare actie op de civielrechtelijke positie van een persoon of een bedrijf? Moet de Officier van Justitie bij de inbeslagname van geld in sommige gevallen niet rekening houden met de beslagvrije voet, net als een deurwaarder? En hoe zat dat ook alweer met die bedrieglijke bankbreuk en een faillissement? (Bedrieglijke bankbreuk is een strafbaar feit waarvan sprake is als een faillissement niet het gevolg is van een tegenslag of een ongelukkige gang van zaken, maar van opzettelijke of bedrieglijke handelingen of nalatigheden. Ook voor andere vragen kunt u terecht bij strafrechtadvocaat Alex Allersma.)

Strafrechtadvocaat Van der Maas & Verhoog Advocaten in Haren en Stadskanaal

Het strafrecht kent extreem zware zaken waar in de media alle aandacht aan wordt geschonken. Maar ook de winkeldiefstal bij de supermarkt, die met een boete wordt afgedaan, valt onder het strafrecht. Tussen die twee uitersten zit een enorme afstand. Maar ook een verbindende factor: het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. En laat dat nou Allersma’s favoriete literatuur zijn.

Kortom: wordt u verdacht van een strafbaar feit? Wordt u aangehouden en meegenomen voor verhoor? Of het nu gaat om een licht of ernstig delict, aarzel geen moment en neem contact op met Alex Allersma van Van der Maas & Verhoog Advocaten. Met zijn nuchtere, realistische instelling en dik 20 jaar ervaring zorgt hij voor de juridische bijstand die u nodig heeft.

Alex Allersma houdt kantoor in de beide vestigingen van Van der Maas & Verhoog Advocaten, in Haren en Stadskanaal.

Strafrecht, wat houdt dat eigenlijk in?

Het strafrecht is de verzameling rechtsregels die aangeven welk gedrag moet worden bestraft, welke straffen er kunnen worden opgelegd en welke weg daarvoor moet worden afgelegd.

Het Wetboek van Strafrecht beschrijft de verschillende strafbare feiten en welke straffen daarvoor kunnen worden opgelegd. Het Wetboek van Strafvordering bepaalt hoe strafbare feiten worden vervolgd. Deze twee wetboeken vormen samen de basis van het Nederlandse strafrecht. Maar er zijn ook een aantal bijzondere wetten die gaan over misdrijven en overtredingen die onder het strafrecht vallen. De Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten, de Opiumwet en de Arbeidsomstandighedenwet zijn daar voorbeelden van.

Overtreding of misdrijf?

Een overtreding is een vrij lichte ordeverstoring die geld kost, erg irritant is of allebei. Sprekende voorbeelden zijn een tent opzetten op een druk kruispunt, hondenpoep niet opruimen of openbare dronkenschap. Overtredingen worden afgehandeld door de kantonrechter in plaats van de rechtbank.

Een misdrijf is een inbreuk op de rechtsorde. Misdrijven worden behandeld door de rechtbank. We onderscheiden:

  • een directe inbreuk op de rechten van iemand anders (doodslag, diefstal, verkrachting)
  • een inbreuk tegen de private rechtsorde (bankbreuk, jaarrekeningfraude, onttrekking goederen aan civiel beslag)
  • een inbreuk tegen de publieke rechtsorde (aanslag op de koning, belastingfraude, terroristische activiteiten)
  • een actie waardoor rechtsgoederen en andere mensen gevaar lopen (gevaarzettingsdelicten). Voorbeelden zijn brandstichting, het veroorzaken van een explosie en het veroorzaken van gevaar voor trein- of luchtvaartverkeer. Ook rijden onder invloed is een typisch misdrijf dat in deze categorie valt.