Relatie en gezin

Relaties tussen mensen die samenwonen of getrouwd zijn en relaties tussen kinderen en ouders worden door de wet beschermd. Behalve in ons eigen Burgerlijk Wetboek zijn er regels vastgelegd in het internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Vooral het recht op een gezinsleven heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving.

Als een relatie stukloopt, moet er van alles worden geregeld. Aan de ene kant zijn er een aantal zakelijke afspraken, aan de andere kant spelen heftige emoties een rol. Dat is vaak een lastige combinatie. Deskundige juridische bijstand is dan ook onmisbaar tijdens een scheiding.

Van der Maas & Verhoog Advocaten is gespecialiseerd in gezamenlijke scheidingen. Dat houdt in dat de partijen goed met elkaar overweg kunnen en samen afspraken willen maken om de scheiding te regelen via één advocaat. Leuker kunnen we het niet maken – wel makkelijker, sneller en stukken goedkoper.

Een goed gesprek regelt u via 050 537 50 10