Fiscaal advocaat adviseert, ondersteunt en begeleidt

Fiscale advocatuur? Wat is dat eigenlijk?

Fiscale advocatuur heeft alles te maken met het belastingrecht. Een belastingkundige is een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in het belastingrecht. Daarbij gaat het vooral om:

  • fiscaal strafrecht
  • fiscaal boeterecht
  • fiscaal invorderingsrecht
  • fiscale formele procedures
  • civiele procedures met fiscale aspecten

In de fiscale advocatuur gaat het altijd om problemen tussen de belastingplichtige (u en wij) en de belastingdienst. Als belastingkundige is Cees van der Maas uw steun en toeverlaat als u fiscaal wordt uitgedaagd.

Met uw rug tegen de muur? Er is hoop!

Met een fiscaal advocaat geen slapeloze nachten meer

Geschillen met de Belastingdienst leiden af van uw dagelijkse bezigheden. Ze zijn hinderlijk en kunnen leiden tot slapeloze nachten. Het geeft veel rust om een belastingkundige aan uw kant te hebben. Uw eigen expert die u adviseert en die u de te nemen stappen uit handen neemt. Met een professionele fiscaal advocaat aan uw zijde weet u dat de Belastingdienst op gepaste wijze zijn taak uitoefent. De kans dat u wordt “vermorzeld” neemt direct af.